Teléfonos de Axuda durante a cuarentena

Se algún veciño/a necesita algún medicamento para evitar desprazamentos innecesarios chamar a farmacia e xa dende ahí o comunica a Protección Civil e se lle leva a casa. Telf. Farmacia 988 425 525 Para calquer outra emerxencia chamar os números: 649 988 853 (Rafa)619...
Concurso Público de vivendas de aluguer

Concurso Público de vivendas de aluguer

Expediente núm.: 92/20 VIVENDA A : Antiga Casa Conserxe CEIP (prezo 175 €/mes + IVE) VIVENDA B : Piso Antigas Vivendas dos Mestres (prezo 150 €/mes + IVE) Prazo presentación de solicitudes ata o 30 de agosto ás 14,00 horas. Prego de Cláusulas Administrativas...