Se algún veciño/a necesita algún medicamento para evitar desprazamentos innecesarios chamar a farmacia e xa dende ahí o comunica a Protección Civil e se lle leva a casa.

  • Telf. Farmacia 988 425 525

Para calquer outra emerxencia chamar os números:

  • 649 988 853 (Rafa)
  • 619 098 263(Pepe)
  • 988 425 541 (horario de 9 a 14h)