ACTUALIDADE

Concurso Público de vivendas de aluguer

Expediente núm.: 92/20 VIVENDA A : Antiga Casa Conserxe CEIP (prezo 175 €/mes + IVE) VIVENDA B : Piso Antigas Vivendas dos Mestres (prezo 150 €/mes + IVE) Prazo presentación de solicitudes ata o 30 de agosto ás 14,00 horas. Prego de Cláusulas Administrativas...