No Pleno Extraordinario do 20/11/2023 aprobouse inicialmente o Orzamento Xeral do 2024 para o Concello da Mezquita, sendo un dos primeiros, senon o primeiro concello da comarca, que o aproba.