Casa do Concello da Mezquita, planta baixa, do 6 de maio ao 20 maio, en horario de 9:00 a 14:30.