Datas: 14 setembro ao 2 de outubro

Subvencións a entidades locais da Comunidade Autonóma de Galicia para a promoción da igualdade
Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero.
Secretaría Xeral da Igualdade

Operación confinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
O FSE Inviste no teu futuro