PROVISIÓN DE PRAZAS PARA “BRIGADAS DE PREVENCIÓN, VIXIANCIA E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS”

PROVISIÓN DE PRAZAS “PROGRAMA EMPREGABILIDADE 2020”


PRAZAS BRIGADAS PREVENCIÓN INCENDIOS:

  • 2 PRAZAS XEFE BRIGADA
  • 2 PRAZAS DE PEÓN CONDUCTOR, CARNET DE CONDUCIR B
  • 6 PRAZAS PEÓNS FORESTAIS

DURACION DO CONTRATO: Tres meses.
SISTEMA DE CONTRATACION: Concurso – oposición.
PRAZO PRESENTACIÓN: O prazo para realizar a presentación das solicitudes no proceso será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio no BOP.

PRAZAS PROGRAMA EMPREGABILIDADE:

  • 1 TRACTORISTA DESBROZADOR
  • 1 CONDUCTOR CAMIÓN CARNÉ C
  • 3 PEÓNS OFICIOS VARIOS SERVIZOS MUNICIPAIS.

DURACION DO CONTRATO: Cinco meses ata finais de novembro
SISTEMA DE CONTRATACION: Concurso – oposición.
PRAZO PRESENTACIÓN: O prazo para realizar a presentación das solicitudes no proceso será de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio no BOP.

MAIS INFORMACIÓN E REQUISITOS CONSULTAR AS BASES ESPECIFICAS NO CONCELLO DE A MEZQUITA, NO TABOLEIRO OU NA PAXINA WEB. http://amezquita.sedelectronica.gal